คุณสมบัติของโปรแกรมสต๊อก

ระบบจัดการสต๊อกสินค้าที่สามารถบอกรายการขายหรือาัสั่งของ ที่ระบุได้ว่าใครซื้ออะไร จากใคร เวลาไหน ใครเป็นคนจัดการ ใครเป็นคนอนุมัติ แก้ไขครั้งที่เท่าไหร่ และแจ้งสินค้าตัวไหนใกล้หมด ยอดกำไรขาดทุนเป็นต้น โปรแกรมสามารถพัฒนาต่อได้เนื่องเป็น open source ของคนไทยอย่างแ้ท้จริง

 • ระบบจัดการขายสินค้า+ รายงาน
 • ระบบจัดการสั่งของ + รายงาน
 • ระบบจัดการรับของ + รายงาน
 • ระบบจัดการเสนอราคา + รายงาน
 • ระบบจัดการสินค้า แสดงยอดคงเหลือ สินค้าที่ต้องสั่งเพิ่ม สินค้าหมด สินค้าระงับการขายระบบการพนักงาน
 • หักสต๊อกหรือเพิ่มสต็อก เมื่อมีการขายหรือรับสินค้าใหม่
 • ระบบจัดการลูกค้า
 • ระบบจัดการ suppllyer
 • รายงาน ยอดขายประจำวัน,อาทิืตย,์เดือน,ปี และระหว่างวัน
 • รายงานอื่นแล้วแต่ร้องขอ *
 • ระบบสามารถใช้ได้หลายเครื่อง (Client Server)

คู่มือการใช้งาน

สำหรับเหตุผลที่นำโปรแกรมนี้ open source

 • ไม่อยากให้โปรแกรมนี้ตาย และได้มีการพัฒนาต่อเรื่องๆ
 • อยากให้นักพัฒนาใหม่ๆ ได้รู้จัก ระบบจัดการสต็อกขนาดกลาง และสามารถพัฒนาให้เป็นขนาดใหญ่ได้
 • อยากให้คนไทยบินได้

เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นระบบที่ใช้ได้หลายเครื่อง (Client Server) ระบบจึงติดตั้งยากโปรดอ่านคู่มือให้ดี และหากไม่เข้าใจสามารถติดต่อได้ที่นี้ี่?คลิกเลย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี อยากให้คนไทยบินได้